Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700
title

CRZB – Achterstandendatabank

Inzicht in actuele en geverifieerde zakelijke betalingsachterstanden
Organisaties die deelnemen aan het CRZB kunnen de databank raadplegen teneinde inzage te verkrijgen in eventuele betalingsachterstanden bij een derde. Zij kunnen deze informatie gebruiken om verantwoorde beslissingen te nemen over het aangaan, voortzetten of verbreken van zakelijke banden met een debiteur.

De Achterstandendatabank van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB) bestaat uit achterstanden die door deelnemende organisaties zijn aangemeld. Voordat de achterstand wordt opgenomen in de databank wordt deze eerst geverifieerd. Hiermee wordt de juistheid van de registratie zoveel als mogelijk gegarandeerd. Nadat inlossing van de achterstand heeft plaatsgevonden wordt deze uit de databank verwijderd. Stichting Betalingsachterstandenregistratie houdt toezicht op de actualiteit en juistheid van de informatie.

Onderlinge bescherming en bescherming tegen overkreditering
Door het aanmelden van zakelijke betalingsachterstanden in het CRZB beschermen de organisaties zich onderling tegen de gevolgen van zakelijke betalingsachterstanden. Daarnaast beschermt het debiteuren voor overkreditering.

Vroegtijdige signalering
De Achterstandendatabank stelt gemeentelijke overheden en hun partners in staat tot vroegtijdige signalering van problematische zakelijke debiteuren. Deze organisaties kunnen met deze informatie proactief schuldhulp bieden aan de gesignaleerde debiteuren. Hierdoor draagt de Achterstandendatabank bij aan de versterking van het ondernemersklimaat.

Heeft u vragen?

Het CRZB is bereikbaar op:
085 - 484 5700
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00