Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700

Disclaimer


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Stichting Betalingsachterstandenregistratie kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. U kunt aan de informatie op deze website, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen.


Stichting Betalingsachterstandenregistratie zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de website te bieden. Zij garandeert echter evenwel niet dat de website altijd beschikbaar en bereikbaar is. Stichting Betalingsachterstandenregistratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van de Achterstandendatabank of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Achterstandendatabank te raadplegen. Stichting Betalingsachterstandenregistratie aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Betalingsachterstandenregistratie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Stichting Betalingsachterstandenregistratie behoudt zich het recht voor de in het register aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.


De intellectuele eigendomsrechten op deze website en het register berusten bij Stichting Betalingsachterstandenregistratie, tenzij anders aangegeven. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of om niet dan wel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.