Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700

Justitie en CRZB

Justitie

De overheid hecht groot belang aan een gezond economisch klimaat. Zij bevordert langs verschillende wegen het zakelijk economisch verkeer en bestrijdt misbruik en fraude door organisaties die het niet zo nauw nemen met de belangen van anderen.

Bij het bestrijden van bedrijven die er een gewoonte van maken hun leveranciers niet te betalen ontbreekt het overheidsdiensten in veel gevallen aan overzicht waaruit het structurele karakter van het misbruik en de fraude blijkt. Dit gebrek aan overzicht heeft verschillende oorzaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de beperkte openbaarheid van de rechtspraak en het ontbreken van een doeltreffend opereren van andere overheidsdiensten.

De Achterstandendatabank van het CRZB biedt hier de helpende hand. Het genereert namelijk inzicht in de actuele en geverifieerde betalingsachterstanden van bedrijven en organisaties. Hierdoor komen organisaties die zich beroepsmatig bezighouden met het plegen van misbruik en fraude snel in beeld.

Informatie die de Achterstandendatabank van het CRZB voortbrengt stelt de overheid in staat een effectiever beleid te voeren bij het bestrijden van zakelijke fraude en misbruik. Het CRZB verifieert deze informatie en kan deze vervolgens onmiddellijk met de relevante overheidsdiensten delen. Op deze manier wordt oplichting en flessentrekkerij effectief aangepakt.

Heeft u vragen?

Het CRZB is bereikbaar op:
085 - 484 5700
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00