Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700
title

CRZB databank: kredieten

Registratie van kredieten teneinde overkreditering te voorkomen

CRZB – kredieten

Tegengaan van zakelijke overkreditering
Het CRZB heeft als één van haar doelstellingen het tegengaan van zakelijke overkreditering. De poging extra kredieten te verkrijgen is namelijk in veel gevallen een uitweg die zakelijke debiteuren met betalingsachterstanden zoeken om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Deze extra kredietverlening leidt in deze gevallen uiteindelijk alleen maar tot nog grotere betalingsachterstanden en in sommige gevallen zelfs tot een faillissement. Het is daarom van belang inzicht te hebben in de omvang van de kredieten die aan een zakelijke partij zijn verleend.

Registratie van zakelijke kredietverlening
Hierom stelt het CRZB deelnemende financiële instellingen in staat verstrekte zakelijke kredietverleningen te registeren. Dit kan in het Zakelijk Kredietregister (ZKR). Door dit register kunnen de deelnemende organisaties zich onderling beschermen tegen de gevolgen van overkreditering van zakelijke debiteuren.

Anonimiteit van de kredietverstrekker
Bij de registratie van een krediet, wordt niet alleen de debiteur aan wie het krediet is verstrekt maar ook de omvang van de kredietverstrekking en de duur daarvan kenbaar voor de deelnemers aan het CRZB. Niet kenbaar via het register is de verstrekker van het krediet. Wanneer de debiteur heeft voldaan aan zijn verplichtingen komt de kredietverstrekking niet langer voor in het register. Het CRZB levert door het Zakelijk Kredietregister (ZKR) een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van zakelijke overkreditering.

Heeft u vragen?

Het CRZB is bereikbaar op:
085 - 484 5700
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00