Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700

Nieuws

Kamer verdeeld over initiatiefwet op het aandeelhoudersregister

keer bekeken

Hoofddorp, 4 oktober 2019

Tijdens het debat in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op donderdag 3 oktober over de wet op het aandeelhoudersregister werden door de kamerleden vragen gesteld richting de regering en de initiatiefnemers over de vraag waar de komende UBO wetgeving en het voorstel elkaar versterken en elkaar overlappen. Duidelijk werd dat het niet waarschijnlijk is dat de UBO-richtlijn op 10 januari 2020 daadwerkelijk zal kunnen worden ingevoerd, omdat de parlementaire behandeling nog niet is begonnen. Er werd tijdens het debat gerefereerd aan de recente liquidatie van een Amsterdamse advocaat en de toenemende dreiging die uitgaat van de georganiseerde criminaliteit. Dit werd in verband gebracht met het bestaande gebrek aan transparantie op dit gebied van het vennootschapsrecht....
Lees verder


Plenaire Behandeling Tweede Kamer Wet Centraal Aandeelhoudersregister

keer bekeken

Hoofddorp, 2 oktober 2019

Morgen, donderdag 3 oktober, zal om 19.30 uur het wetvoorstel tot wijziging van de registratiewet in de Tweede Kamer plenair en in eerste termijn worden behandeld. Dat betekent dat de Tweede Kamer de initiatiefnemers aan de tand gaan voelen over de noodzaak van de invoering van deze wet. Dit  wetvoorstel heeft betrekking op het invoeren van een Centraal Aandeelhoudersregister. Besloten en niet beursgenoteerde vennootschappen worden regelmatig ingezet als middel om financieel economische criminaliteit te plegen. In het handelsregister worden op dit moment alleen eigenaren/enig aandeelhouders geregistreerd. Hierdoor is het voor de opsporingsdiensten lastig na te achterhalen wie schuil gaan achter malafide B.V.’s en NV’s. Bij de invoering van het aandeelhoudersregister zal het misbruik van vennootschappen effectiever kunnen worden bestreden. Het kabinet ontraadt de aanvaarding van het wetsvoorstel, vooral in...
Lees verder


Stijgende bedrijfsfaillissementen in 2019 en 2020

235 keer bekeken

Hoofddorp 29 augustus 2019

Atradius publiceerde vorige maand, augustus 2019, een economische onderzoek met als titel: “Corporate Insolvencies rising for fist time in 10 Years”: zakelijke faillissementen stijgen (wereldwijd)  voor het eerst in 10 jaar. Onder invloed van de handelspolitiek van de Verenigde Staten neemt het vertrouwen in de economische vooruitzichten af, dalen de investeringen en groeien de financiële risico’s.

Voor Nederland betekent dit een afname van de economische groei en onzekerheid over de economische toekomst ingegeven door een terugloop in de Duitse economie als gevolg van de hiervoor genoemde Amerikaanse handelspolitiek. Daarbij is verder nog onduidelijk is welke impact de Brexit op onze economie zal gaan hebben.

Positief voor Nederland is de sterke effectieve vraag: de groei van de werkgelegenheid en de stijging van de lonen dragen bij...
Lees verder


Een outline van het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet

534 keer bekeken

Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet: beslaglegging moet efficiënter en effectiever

Hoofddorp, 05 juli 2019 
Op 3 juli 2019 is in de vaste kamer commissie voor Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet’ aan de orde geweest. De wet heeft drie uitgangspunten: in de eerste plaats moet het bestaansminimum van schuldenaren beter worden gewaarborgd. Vervolgens moet de beslaglegging en executie effectiever en efficiënter worden georganiseerd. Tenslotte moet de wet waarborgen dat beslaglegging niet uitsluitend als pressiemiddel wordt ingezet. U kunt op onze website kennis nemen van de outline van het wetsvoorstel.

Bescherming bestaansminimum

Het voorstel wil de bescherming van het bestaansminimum verbeteren door tegen te gaan dat bedragen die door de werkgever of uitkeringsorganisatie worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de beslagene daar volledig getroffen worden door een bankbeslag. In het...
Lees verder


Aantal schadeclaims wegens wanbetaling vorig jaar toegenomen

1777 keer bekeken

Hoofddorp, 22 januari 2019

In 2018 is het aantal schadeclaims wegens wanbetaling gestegen volgens cijfers van kredietverzekeraar Atradius Nederland. Er zijn 8,5 procent meer schadeclaims ingediend ten opzichte van 2017; met een toename van ruim 30 procent als het om de waarde van de claims gaat. De sectoren waar zich de meeste claims voordeden waren de Bouw, Transport, Agri&Food en Textiel. Als het aantal claims stijgt is dit een goede indicator dat het aantal faillissementen ook zal stijgen. Vooral het laatste halfjaar van 2018 liet een opvallende versnelling van het aantal claims zien.

Volgens Atradius Nederland schetst deze ontwikkeling het beeld dat het economische klimaat aan het verslechteren is en kunnen op basis hiervan...
Lees verder


MKB lijdt meest onder slechte betaalmoraal

732 keer bekeken

Hoofddorp, 19 juli 2018

MKB’ers zien hun facturen gemiddeld later betaald worden dan een jaar geleden volgens onderzoek in opdracht van Betaalme.nu. Dit terwijl een jaar geleden strengere wetgeving is ingevoerd. Sinds deze invoering is het betaalgedrag in het bedrijfsleven over het algemeen verslechterd.

De nieuwe wet die juli 2017 is ingegaan bepaalt dat grote bedrijven geen betaaltermijnen langer dan zestig dagen voor hun leveranciers uit het MKB mogen hanteren. Dat heeft echter niet geleid tot beter betaalgedrag: terwijl grote bedrijven een gemiddelde betaaltermijn van 35 dagen met hun MKB-leveranciers hebben afgesproken, betalen de grote bedrijven gemiddeld pas na 43 dagen, twee dagen langer dan vorig jaar. Het onderzoek is uitgevoerd...
Lees verder


Betere betaalmoraal zorgt voor 3,2 miljard euro minder afschrijvingen

1042 keer bekeken

Hoofddorp, 31 mei 2018

Gehanteerde betalingscondities en het gedrag met betrekking tot het afschrijven van vorderingen zijn indicatief voor de huidige economische groei. Zo werd in 2017 ruim 2,1% van alle omzet afgeschreven door rekeningen die niet betaald werden, gemiddeld genomen over 2018 is dat tot nu toe nog maar 1,5%. Omgerekend is dat een bedrag is dat 3,2 miljard euro toename van betaalde rekeningen die de Nederlandse economie extra doet groeien. De betalingstermijnen lopen ook terug. Ten opzichte van 2017 worden rekeningen in 2018 4 dagen eerder betaald. Dit blijkt uit een onderzoek van Intrum dat vandaag is gepubliceerd.

Afname betalingsachterstanden zorgt voor groei.

Alhoewel late betalingen nog...
Lees verder


Debiteurenrisico vergroot door verhoging griffierechten

3063 keer bekeken

Wijziging Wgbz legt de nadruk nog meer op het reduceren van het debiteurenrisico

Hoofddorp, 1 februari 2018

De invoering van een kostendekkend griffiestelsel heeft in 2011 geleid tot de wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Deze wetswijziging had onder meer tot doel de vermindering van de werklast voor de griffie en de transitie in de bekostiging van de rechtspraak. Voortaan worden deze kosten in mindere mate uit algemene middelen voldaan en merendeels toegerekend aan degene die daadwerkelijk gebruik maken van het recht. Uit een...
Lees verder


Betalingsachterstanden.nl gaat samenwerken met Gemeenten schuldhulpverlening voor ondernemers

1755 keer bekeken

Hoofddorp, 11 oktober 2017

Vroegtijdig inzicht zorgt dat financiële problemen sneller opgelost kunnen worden 

Betalingsachterstanden.nl, onderdeel van een onafhankelijke stichting die problemen rond betalingsachterstanden tegengaat en voorkomt, gaat samenwerken met verschillende gemeenten. Doelstelling is ondernemers zo snel mogelijk te helpen als zij in financiële problemen raken en hun facturen niet meer kunnen betalen. Hiermee kunnen gemeenten op basis van registraties bij Betalingsachterstanden.nl beter inzicht krijgen in bedrijven die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ondernemers kunnen dan tijdig worden ingelicht en gewezen op de aanwezige mogelijkheden van schuldhulp. Snellere schuldhulpverlening levert uiteindelijk een gezondere...
Lees verder


Interview Stichting Betalingsachterstandenregistratie Innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid combineren met positieve betalingsresultaten

11860 keer bekeken

Onlangs sprak Marcel Wiedenbrugge met voorzitter, mr. drs. Pieter de Haes en Aria Aslani (operations officer) over Stichting Betalingsachterstandenregistratie. Het interview vindt u hieronder.


Hoofddorp, 21 september 2017

In dit interview spreek ik met mr. drs. Pieter de Haes, voorzitter en Aria Aslani, COO bij Stichting Betalingsachterstandenregistratie.


Stichting Betalingsachterstandenregistratie streeft ernaar het incassoproces effectiever en minder kostbaar te maken. Op landelijk niveau wil het verder de betaalmoraal en het vertrouwen in het zakelijk economisch verkeer in Nederland verbeteren door fraude en het stelselmatig niet-betalen van facturen aan de kaak te...
Lees verder


Betaalme.nu

3947 keer bekeken

Expert aan het woord: George Kerstholt van Betalingsachterstanden.nl
Hoofddorp, 31 augustus 2017

Deze serie artikelen is bedoeld om ondernemers te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het factureren en betalingen, en welke mogelijkheden deze bieden voor snellere goedkeuring en betaling van facturen door hun afnemers.


Een van de maatregelen die u als ondernemer kunt nemen om te voorkomen dat uw facturen te laat of zelfs helemaal niet betaald worden, is vooraf informatie inwinnen over met wie u een zakenrelatie wilt aangaan. Er zijn diverse mogelijkheden om te verifiëren of afnemers kredietwaardig zijn, en hoe snel zij hun rekening betalen. Een voorbeeld is Betalingsachterstanden.nl dat...
Lees verder


MKB bedrijven worden bestolen en doen daar niets aan

9255 keer bekeken

Ruim 55% van MKB-ondernemers heeft last van wanbetaling.

Hoofddorp, 22 maart 2017

Ruim de helft van alle MKB-ondernemingen geeft aan last te hebben van wanbetaling. Hiervan wordt 82% uiteindelijk (deels) niet betaald, waardoor er in die gevallen daadwerkelijk sprake is van omzetderving. 60% lijdt hierdoor aan schades die oplopen tot € 10.000 en bij 22% bedraagt de jaarlijkse schade zelfs meer dan € 10.000. Dit zijn enkele conclusies die volgen uit het onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Betalingsachterstanden.nl, een initiatief van de Stichting Betalingsachterstandenregistratie....
Lees verder


Betalingsachterstanden.nl en VCMB

1099 keer bekeken

Betalingsachterstanden.nl en VCMB bundelen hun krachten

Hoofddorp, 28 februari 2017

Betalingsachterstanden.nl maak deel uit het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB). Stichting Betalingsachterstandenregistratie neemt deel in het Verbond om allereerst de bekendheid van Credit management bij het bedrijfsleven te vergroten en daarnaast ook bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit ervan. Door samen te werken kan een totaaloplossing worden geboden, waarbij leden elkaar aanvullen.

...
Lees verder


Nieuw middel tegen malafide bedrijven

3746 keer bekeken

Nationale database zakelijke betalingsachterstanden

Hoofddorp, 17 januari 2017

Door het bijhouden van een database met zakelijke betalingsachterstanden kan beter worden bepaald wie zijn betaalafspraken nakomt en wie niet. Zijn er bijvoorbeeld malafide bedrijven die stelselmatig hun rekeningen niet betalen? Dan worden zij met behulp van de database eerder dan ooit onderschept. Hiermee wordt voorkomen dat zij enorme schades kunnen toebrengen. 


Het komt immers nog steeds regelmatig voor dat vorderingen over worden gedragen...
Lees verder


Credit Expo 2016

1359 keer bekeken

Betalingsachterstanden.nl op de Credit Expo 2016

Hoofddorp, 28 februari 2017

Het afgelopen jaar heeft Betalingsachterstanden.nl deelgenomen aan de  Credit Expo. Credit Expo is in de loop der jaren uitgegroeid tot Nederlands grootste evenement op het gebied van credit management en daaraan gerelateerde producten en diensten. Ongeveer 1.500 credit professionals bezochten de beurs en hebben hierbij kennis kunnen maken met Betalingsachterstanden.nl.

De meest toonaangevende bedrijven van Nederland presenteren innovatieve producten en diensten op het gebied van debiteurenbeheer, software, kredietinformatie, elektronisch factureren, kredietverzekering, factoring en ...
Lees verder