Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700

Aantal schadeclaims wegens wanbetaling vorig jaar toegenomen

1968 keer bekeken

Hoofddorp, 22 januari 2019

In 2018 is het aantal schadeclaims wegens wanbetaling gestegen volgens cijfers van kredietverzekeraar Atradius Nederland. Er zijn 8,5 procent meer schadeclaims ingediend ten opzichte van 2017; met een toename van ruim 30 procent als het om de waarde van de claims gaat. De sectoren waar zich de meeste claims voordeden waren de Bouw, Transport, Agri&Food en Textiel. Als het aantal claims stijgt is dit een goede indicator dat het aantal faillissementen ook zal stijgen. Vooral het laatste halfjaar van 2018 liet een opvallende versnelling van het aantal claims zien.

Volgens Atradius Nederland schetst deze ontwikkeling het beeld dat het economische klimaat aan het verslechteren is en kunnen op basis hiervan we meer faillissementen verwachten. Het contrast tussen het eerste halfjaar en het tweede halfjaar van 2018 is groot: Waar de faillissementen in de eerste helft van 2018 daalden met 7,6 procent, is de algehele daling over 2018 uitgekomen op slechts 2,6 procent. Dit is het gevolg van het feit dat in de tweede helft van 2018 de faillissementen juist weer zijn toegenomen met 3%.

Bouw grootste oorzaak toename claims

De sectoren waar zich de meeste claims voordeden waren de Bouw, Transport, Agri&Food en Textiel.

De verzekeraar meldde ook dat er in de tweede helft van 2018 meer bedrijven overgedragen werden aan de afdeling Bijzonder Beheer. Dit betrof met name bedrijven uit de bouw en de retail. Dit komt omdat de bouw al enige tijd te maken met hoogconjunctuur te maken heeft. Hierdoor worden hogere prijzen gerekend voor onder andere grondstoffen en arbeid. Deze hogere kosten leiden tot druk op hun financiële resultaten als zij er niet in slagen deze door te berekenen in projecten die zij al eerder aangenomen hebben. Door deze klanten extra aandacht te geven kan de verzekeraar het kredietrisico beter beheersen.

https://www.creditexpo.nl/toename-aantal-schadeclaims-in-2018/terug