Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700
title

Bezwaar maken tegen registratie in het CRZB

Oneens met registratie?

Als u het oneens bent met een registratie dan kunt u daartegen te allen tijde bezwaar maken. Er is geen bezwaartermijn. Bezwaar maken kan ook vóórdat er sprake is van registratie. U leest hier meer over binnen de kennisgeving die u ontvangt van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB).

Eerst contact met uw crediteur
Voor het maken van bezwaar is het nodig contact op te nemen met uw crediteur. Als u met hem uw bezwaar besproken heeft en u komt er onderling niet uit, dan kunt vervolgens bezwaar maken bij het CRZB. Wanneer uw crediteur het eens is met uw bezwaren en u komt tot overeenstemming, dan is de crediteur verplicht de registratie ongedaan te maken.

Bezwaar bij het CRZB
Als u uw bezwaren geen gehoor vinden bij uw crediteur, kunt u bezwaar maken bij het CRZB. Dat bezwaar heeft tot gevolg dat de registratie voor de duur van de behandeling ongedaan gemaakt wordt. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, dan is deze ongedaanmaking blijvend. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, wordt de registratie hervat, totdat er is betaald of er een onderlinge regeling is getroffen.

Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u naar de geschillencommissie. De geschillencommissie is onafhankelijke van het CRZB. Het CRZB geeft altijd gevolg aan deze uitspraak.

Heeft u vragen?

Het CRZB is bereikbaar op:
085 - 484 5700
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00