Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700
Over stichting Betalingsachterstandenregistratie

Stichting Betalingsachterstandenregistratie

Onafhankelijk beheerder van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB)

Stichting
Stichting Betalingsachterstandenregistratie zet zich actief in teneinde zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude binnen Nederland te bestrijden. Stichting Betalingsachterstandenregistratie is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling en werkwijze
Het datacentrum van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB) valt onder het beheer van Stichting Betalingsachterstandenregistratie. Binnen het CRZB wordt informatie veilig en betrouwbaar gedeeld tussen de aangesloten organisaties. Hiermee beschermen zij elkaar actief tegen betalingsachterstanden, overkreditering en fraude. De financiële informatie die aan het CRZB wordt toegevoegd is onderworpen aan strenge voorwaarden. Hiermee wordt de datakwaliteit gewaarborgd.

Aangesloten organisaties zoals financiële instellingen, grote leveranciers maar ook Mkb’ers, kunnen de informatie in het CRZB raadplegen om beslissingen te maken ten aanzien van hun krediet management. Zij zijn daarbij niet gebonden aan de informatieverstrekking vanuit het CRZB.

Doelstelling
De stichting opereert vanuit haar doelstelling om betalingsachterstanden te voorkomen en op te lossen en doet daarbij alles wat het daartoe noodzakelijk acht. De stichting informeert hiertoe organisaties over de ontwikkelingen op het gebied van haar doelstellingen. Zij stimuleert het bewustzijn en de overdracht van kennis over het tegengaan van zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude en neemt daarbij stelling in het maatschappelijk debat.

Het bestuur & organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 bestuurders die hun brede ervaring, deskundigheid en vaardigheden inzetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken.

Organogram
Bestuur Stichting Betalingsachterstandenregistratie
Dhr. Johannus Plasmeijer Voorzitter
Dhr. Sem Bolt Vice Voorzitter
Dhr. mr. Jonathan Maurits Secretaris
Dhr. Erik Godschalk Penningmeester
Dhr. Martijn Bruinenberg Bestuurslid
Dhr. George Kerstholt Bestuurslid
Dhr. Angelo Bloos Bestuurslid
Dhr. Patrick Neeteson Bestuurslid
 
Ambassadeur
Dhr. drs. mr. Pieter de Haes Ambassadeur
 
Functionaris gegevensbescherming (FG)
Dhr. mr. Sander Hömann FG

Heeft u vragen?

Het CRZB is bereikbaar op:
085 - 484 5700
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00