Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700

Overheidsorganisaties & CRZB

Overheidsorganisaties

De overheid hecht steeds meer waarde aan het vroegtijdig signaleren van problematische schulden en is op zoek naar maatschappelijk verantwoorde oplossingen daarvoor. Naast oplossingen wordt ook vooral gekeken hoe problematische situties kunnen worden voorkomen. Door bijvoorbeeld inzage te verkrijgen in de schulden kan uiteindelijke overkreditering worden voorkomen. Vroegtijdige signalering van problematische schulden is niet alleen van belang bij natuurlijke personen maar ook bij bedrijven, waaronder ook veel ZZP-ers en eenmansbedrijven. In het geval van laatstgenoemden werken de schulden tevens door naar het privevermogen, hetgeen grote gevolgen kan hebben voor de persoonlijke situatie (van het gezin) van de ondernemer.

Doordat de Achterstandendatabank van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB) inzicht geeft in actuele en geverifieerde betalingsachterstanden van organisaties en bedrijven, biedt het gemeentelijke overheden en hun partners vroegtijdig inzicht in het bestaan en ontstaan van problematische schulden. Hierdoor is het voor hen een belangrijk hulpmiddel op dit punt.

De Achterstandendatabank van het CRZB stelt gemeentelijke overheden en hun partners niet alleen in staat tot vroegsignaleren, maar ook tot het bepalen van een strategie voor het op maatschappelijk verantwoord oplossen van betalingsachterstanden. Het register geeft namelijk inzicht in de samenstelling en omvang van de schuldenproblematiek. Betalingsachterstandenproblematiek waarbij bijvoorbeeld sprake is van een grote betalingsachterstand bij één partij, is reden voor een andere aanpak dan een groot aantal kleinere achterstanden bij meerdere partijen.

Het CRZB hecht daarom veel waarde aan samenwerking met gemeentelijke overheden om hen te ondersteunen bij het vroegsignaleren van schuldenproblematiek en het bieden van maatschappelijk aanvaardbare oplossingen daarvoor.

Heeft u vragen?

Het CRZB is bereikbaar op:
085 - 484 5700
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00